VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

Giá 1 lần quay là 49,000đ

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****002 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-09 13:03:42
*****002 Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-12-09 13:00:59
*****511 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-09 13:00:53
*****002 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-12-09 13:00:08
*****031 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-09 12:12:29
*****702 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-12-09 11:56:05
*****702 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-09 11:55:38
*****702 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-12-09 11:55:30
*****722 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-09 10:00:59
***** Chúc mừng bạn trúng 3000 kim cương 2021-12-09 09:48:28
*****706 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-09 07:42:36
*****000 Chúc mừng bạn trúng 1500 kim cương 2021-12-08 22:04:48
***** TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-08 14:06:34
*****839 Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-12-08 13:23:00
*****702 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-08 10:37:34
*****994 Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-12-08 09:09:28
*****994 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-08 09:09:20
***** Chúc mừng bạn trúng 9000 kim cương 2021-12-08 07:45:02
*****604 TRÚNG 90 KIM CƯƠNG 2021-12-07 22:12:13
*****702 Chúc mừng bạn trúng 3000 kim cương 2021-12-07 20:20:54

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY

Chúng tôi làm việc một cách chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng và luôn đặt quyền lợi của bạn lên hàng đầu.